WIDEBÄCKÄTTEN 

släkten äger sitt namn
efter stamhemmanet
Vibäck 1:1, Karlskoga
Örebro
län
upptaget år 1583


 

             Vibäcks gård, Karlskoga 1980                                            bild: Per Ax:son Hambrunger